kreeftInvasive species zijn exoten die uit hun oorspronkelijke habitat zijn gehaald en in een nieuwe omgeving terecht zijn gekomen zonder natuurlijke vijanden. Daardoor kunnen zij extreem snel groeien en zelfs een bedreiging vormen voor de bestaande soorten.

Wij investeren in bedrijven die hetzelfde doen. Bedrijven die succesvolle concepten toepassen in nieuwe markten of nieuwe concepten introduceren in bestaande markten. Wij kijken vooral naar de mensen achter de ideeën. De CEO van een Invasive-bedrijf leidt en draagt het bedrijf. Wij blijven op de achtergrond, maar denken elke dag mee. Invasive Investments biedt financiering, coaching en netwerken. Wij gaan altijd voor een 50/50 verdeling van aandelen om zo volledige gelijkheid te bereiken. De investeringen zijn echt. Geen verkapte leningen.

Wij werken niet met businessplannen: niets zo subjectief als een businessplan. Wij gaan uit van ideeën en toetsen deze voortdurend bij klanten, partners en onszelf. En passen deze steeds weer aan. We werken snel, effectief en transparant.

Op dit moment werken we aan drie nieuwe startups. Het zijn drie totaal verschillende bedrijven, maar alledrie doen ze de dingen slimmer dan hun concurrenten.